Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Archiwum UMWM
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego zostało powołane do życia w 2005 roku jako Narodowa Instytucja Kultury wpisana do rejestru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W dniu 25 września 2009 roku na Kongresie Kultury Polskiej w Krakowie Marszałek Województwa Małopolskiego zawarł umowę z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współprowadzeniu Centrum.

Najważniejszym przedsięwzięciem Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w pierwszym okresie działalności była budowa siedziby zlokalizowanej w Lusławicach (Małopolska, powiat tarnowski). Obiekt ten jest w pełni przystosowany do realizacji zadań Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w zakresie edukacji muzycznej oraz organizacji życia kulturalnego w skali regionu i w skali całego kraju a nawet Europy. Obiekt Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w  Lusławicach został udostępniony dla publiczności 21 maja 2013 r.

Koszt inwestycji to kwota 64,9 mln zł, z czego:

  • 50 mln zł pochodziło z Unii Europejskiej (POIŚ 2007-2013)
  • 14,9 mln zł pozyskano ze źródeł krajowych (w tym 5 mln zł – budżet Województwa Małopolskiego, 4,9 mln zł – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 5 mln zł – Stowarzyszenie Akademia Imienia Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowe Centrum Muzyki).

Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach jest obiektem o powierzchni 8878,9 m2, z czego sala koncertowa z zespołem dydaktycznym obejmuje powierzchnię 6726,9 m2, a zespół pobytowy ma 2152 m2.

Archiwum UMWM

Historia kształcenia muzycznego sięga w tym miejscu przełomu XVI i XVII wieku i odwołuje się do tradycji Szkoły Lusławickiej założonej przez Achacego Taszyckiego na wzór ówczesnych akademii. W tutejszym dworze, w latach 1923-26 mieszkał i tworzył wybitny malarz – Jacek Malczewski, który założył również szkółkę malarską dla utalentowanych dzieci. Popadający w ruinę po II Wojnie Światowej dwór i 5 ha park odrestaurował Krzysztof Penderecki, na stałe zamieszkujący w Lusławicach. Ten wybitny twórca stał się inicjatorem Europejskiego Centrum Muzyki, instytucji która poprzez stwarzanie okazji do artystycznych spotkań i pracy w  formule mistrz-uczeń stawia sobie za cel kształcenie i rozwijanie młodych talentów muzycznych w  Polsce i w Europie.

Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego uzyskało możliwość kształcenia uzdolnionych muzyków z całego świata, organizowania spotkań artystów, pedagogów, dzielenia się doświadczeniami, pogłębiania wiedzy muzycznej.

W ramach projektu powstał w pełni funkcjonalny obiekt wyposażony w następujące elementy:

  • salę koncertową (650 miejsc) o znakomitej, komplementowanej przez muzyków z całego świata akustyce z pełnym zapleczem sceny, technicznym oraz administracyjnym
  • zespół pobytowy wraz z salami do ćwiczeń indywidualnych, biblioteką i jadalnią
  • infrastrukturę towarzyszącą.

Od początku swej działalności, CENTRUM, jako organizator lub współorganizator, realizuje liczne koncerty, wystawy, spotkania, warsztaty oraz kursy mistrzowskie. Na przestrzeni lat poprzedzających budowę nowej siedziby, realizowane były autorskie przedsięwzięcia, takie jak: „Spotkania z Mistrzem” – cykl, którego ideą było stworzenie przestrzeni spotkań, przekazywania doświadczeń i budowania dialogu pomiędzy mistrzami XX wieku i artystami XXI wieku; „Młodzi Kompozytorzy” – seria wydawnictw prezentujących dzieła młodej generacji polskich kompozytorów. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego jest laureatem nagród SUPERSONIC AWARD oraz było nominowane do Nagrody Akademii Fonograficznej FRYDERYK 2009 w kategorii ALBUM ROKU MUZYKA WSPÓŁCZESNA. Kultywując dotychczasową tradycję, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego pogłębia i rozwija współpracę z instytucjami i osobistościami europejskiego i międzynarodowego świata muzycznego, uwzględniając elementy tej współpracy w swoich aktualnych programach.

Archiwum UMWM

Korzystając z niezwykle cennych kontaktów Państwa Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich – inicjatorów stworzenia CENTRUM, miejsce to stało się obszarem spotkań utalentowanych młodych muzyków z najwybitniejszymi przedstawicielami europejskiego i międzynarodowego środowiska muzycznego – dyrygentami, solistami, kompozytorami, a także animatorami kultury i specjalistami z zakresu zarządzania kulturą. W lusławickiej siedzibie CENTRUM kontynuuje działalność w dziedzinie kształtowania oraz promowania młodych talentów z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza: sali koncertowej i kameralnej, sal do ćwiczeń i lekcji, magazynów instrumentów, biblioteki wraz z czytelnią, sal konferencyjnych, części pobytowej, przestrzeni wystawowej a nawet studia nagrań i pomieszczenia reżyserii dźwięku.

Działalność Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego obejmuje wszechstronne kształcenie na wszystkich etapach rozwoju artystycznego. Jako organizator lub współorganizator, CENTRUM realizuje liczne koncerty, wystawy, spotkania, wykłady, warsztaty oraz kursy mistrzowskie solowe, kameralne i orkiestrowe, konsekwentnie umacniając swoją pozycję wśród narodowych instytucji kultury oddanych rozwojowi i promocji polskiej twórczości. Współpracując z artystami, pedagogami oraz specjalistami europejskiego i światowego formatu, CENTRUM określiło i niezmiennie podtrzymuje wysoki standard w realizacji swoich programów.

REALIZOWANE PROGRAMY:

LUSŁAWICKA ORKIESTRA TALENTÓW

Lusławicka Orkiestra Talentów jest jednym z kluczowych przedsięwzięć realizowanych przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. W ramach realizowanego cyklicznie projektu, co 2 lata powołana zostaje dziecięca orkiestra smyczkowa złożona z laureatów Ogólnopolskich Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej dla szkół muzycznych I stopnia. W skład zespołu wchodzi około 40 młodych muzyków z całej Polski dla których zaproszenie do Lusławickiej Orkiestry Talentów jest nagrodą za wybitne osiągnięcia a jednocześnie możliwością dalszego rozwoju pod kierunkiem znakomitych muzyków – artystów i pedagogów, którzy czuwają nad artystycznym poziomem oraz procesem budowania zespołu. Podczas zrealizowanych dotychczas edycji LOT młodzi muzycy pracowali pod kierunkiem liderów uznanych polskich orkiestr (NOSPR, Sinfonietta Cracovia) oraz dzielili scenę z m.in. Anne-Sophie Mutter, Apollon Musagete Quartet, czy Agatą Szymczewską. Opiekunem artystycznym i dyrygentem Lusławickiej Orkiestry Talentów jest Monika Bachowska.

FESTIWAL EMANACJE

Festiwal EMANACJE jest pierwszym wydarzeniem muzycznym spajającym całe Województwo Małopolskie. Jego oddziaływanie, ze względu na innowacyjność oraz skalę przedsięwzięcia, stopniowo emanować ma dalej, ukazując Małopolskę jako źródło ważnych artystycznych inicjatyw oraz jako miejsce, gdzie dziedzictwo kulturowe spotyka się z nowoczesnością. Nazwa Festiwalu – EMANACJE – nawiązuje bezpośrednio do początków drogi twórczej Patrona Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Jego kariera bowiem rozpoczęła się m.in. od potrójnego zwycięstwa w II Konkursie Młodych Kompozytorów Związku Kompozytorów Polskich w 1959 roku. Wśród trzech zwycięskich utworów znalazły się „Emanacje” – kompozycja na 2 orkiestry smyczkowe 25-letniego wówczas Krzysztofa Pendereckiego. Nazwa wykorzystuje również symbolikę promieniowania muzyką wykonywaną i współtworzoną w Lusławicach, umożliwiając obcowanie ze sztuką najwyższej jakości melomanom – mieszkańcom i gościom regionu – w najpiękniejszych zakątkach Małopolski. Każdego roku, w miesiącach letnich na terenie całego województwa odbywa się 40 koncertów w wykonaniu zarówno uznanych gwiazd polskich i światowych scen jak i młodych, szczególnie uzdolnionych artystów. Festiwalowe wydarzenia łączą wyjątkowe doznania artystyczne z prezentacją bogactwa dziedzictwa kulturowego regionu dzięki starannemu doborowi lokalizacji koncertów odbywających się w najpiękniejszych małopolskich zamkach, dworach, instytucjach kultury i perłach architektury świeckiej i sakralnej.

ZIMOWA I LETNIA AKADEMIA MUZYKI

Zimowa Akademia Muzyki w Lusławicach jest projektem dedykowanym młodym, uzdolnionym instrumentalistom – wyróżniającym się uczniom szkół muzycznych I oraz II stopnia z całej Polski. Przedsięwzięcie umożliwia utalentowanym muzykom kontakt z najwyższej klasy specjalistami – wybitnymi artystami i pedagogami. Program Akademii składa się z zajęć indywidualnych, dając szansę na rozwój artystyczny młodym adeptom sztuki w zakresie gry na instrumencie. Projekt uzupełniony jest zajęciami rekreacyjnymi i udziałem w koncertach oraz nagraniach odbywających się w tym czasie w lusławickim Centrum.  Akademia odbywa się w okresie ferii zimowych a w kolejnych turnusach warsztatów biorą udział dzieci i młodzież z całego kraju, pracując pod okiem najlepszych polskich pedagogów.

Letnia Akademia Muzyki / Scharoun Ensemble der Berliner Philharmoniker jest projektem obejmującym cykl mistrzowskich kursów kameralnych kierowanych do najbardziej utalentowanych uczniów i studentów polskich szkół i uczelni artystycznych. Pedagogami są soliści i członkowie Filharmonii Berlińskiej i Scharoun Ensemble – utworzonego w ramach legendarnej orkiestry zespołu kameralnego. Pierwsza edycja Akademii odbyła się w sierpniu 2014r. i została entuzjastycznie przyjęta przez młodych uczestników. Kolejne jej edycje odbywają się w Lusławicach w okresie letnim a mistrzowskie warsztaty kameralistyki każdorazowo wieńczą wspólne koncerty studentów i pedagogów w ramach festiwalu EMANACJE a także specjalne koncerty w Niemczech.

Akademia ma na celu umożliwienie i ułatwienie utalentowanym instrumentalistom młodego pokolenia mistrzowskiej edukacji pod kierunkiem najwybitniejszych specjalistów w Europie. Projekt obejmuje mistrzowskie kursy kameralistyki w specjalnościach: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot i waltornia.

Powyższe, kluczowe programy uzupełniane są licznymi wydarzeniami koncertowymi i edukacyjnymi. Każdego roku instytucja organizuje lub współorganizuje łącznie ok. 150-200 wydarzeń, a liczba ich beneficjentów (publiczność koncertów i uczestnicy zajęć edukacji mistrzowskiej) waha się w granicach 30-50 tys. osób.


Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Lusławice 250, 32-840 Zakliczyn
Tel. 14 665 10 30

Biuro w Krakowie:
tel. 12/ 33-34-001
e-mail:

strona internetowa: www.penderecki-center.pl