Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie

Archiwum UMWM

Cricoteka została założona w Krakowie w 1980 roku z inicjatywy samego Tadeusza Kantora jako żywe archiwum Teatru Cricot 2. Zgodnie z wolą artysty, Cricoteka od początku pełniła równolegle funkcje muzeum, archiwum, galerii i ośrodka badań, jednocześnie gromadząc unikalne materiały dokumentujące działalność Teatru i jego założyciela. Cricoteka zajmuje się obecnie organizacją wystaw, sympozjów, spektakli, warsztatów oraz spotkań, wydaje też wydawnictwa dedykowane sztuce Tadeusza Kantora.

Archiwum UMWM

Nowy budynek Cricoteki inspirowany jest ideami i dziełami Tadeusza Kantora (ambalażami i ideą niemożliwego). Ze zderzenia dwóch materii – jak w rysunku Tadeusza Kantora Człowiek niosący stół – powstała przestrzeń łącząca nowoczesną architekturę z budynkami najstarszej w Krakowie elektrowni. W efekcie rewitalizacji powstał wielofunkcyjny budynek mieszczący przestrzenie wystawiennicze, Archiwum Cricoteki wraz z czytelnią, salę teatralną, sale edukacyjne i księgarnię, a także przestrzenie spotkań i relaksu: kawiarnię usytuowaną na najwyższym piętrze budynku, z jednym z najpiękniejszych widoków na panoramę Krakowa i plac przed budynkiem.

Archiwum UMWM

W otwartym w 2014 roku budynku zaplanowano dwa główne nurty działań programowych Cricoteki: pierwszy – związany z prezentacją twórczości Tadeusza Kantora oraz drugi – ukazujący jej wpływ na współczesną sztukę i teatr. Założenia te będą realizowane poprzez kolejne odsłony stałej ekspozycji oraz program wystaw czasowych. Dopełnieniem stałej ekspozycji w nowym gmachu jest możliwość zapoznania się z szerokim wyborem informacji i materiałów ilustracyjnych, związanych twórczością Tadeusza Kantora. Ich zawartość bazuje na bogactwie zdigitalizowanej kolekcji Archiwum Cricoteki.

Archiwum UMWM

Punktem wyjścia dla wystawy stałej Tadeusza Kantora jest stworzona przez artystę kolekcja Cricoteki, na którą składają się eksponowane rzeźby, obiekty, rekwizyty i pełne przestrzenie sceniczne ze spektakli Teatru Cricot 2. Wystawa zbudowana została z zamiarem prezentacji całości idei Teatru Cricot 2 rozwijanych w kolejnych 7 etapach działalności artystycznej Kantora. W przestrzeni całego budynku prezentowane są ponadto wybrane zagadnienia, działania i idee z wielowymiarowej twórczości artysty, związane z jego malarstwem i działaniami performatywnymi.

Archiwum UMWM

W drugiej siedzibie Cricoteki Galerii – Pracowni mieszczącej się przy ul. Siennej znajdują się dwie przestrzenie. Pierwsza to niewielki zachowany pokój, w którym artysta mieszkał i tworzył w latach 1987-1990. Druga to stworzona już po śmierci artysty galeria, w której artysta zaplanował ekspozycję kolekcji swoich rysunków. Kolekcja została skompletowana osobiście przez autora, posegregowana w czterdzieści grup odpowiadających kolejnym etapom jego twórczości i opatrzona tytułami (depozyt w Muzeum Narodowym w Krakowie). Cykl wystaw prezentujących unikalną kolekcję rysunków, dopełni kolejne odsłony wystawy stałej twórczości Tadeusza Kantora w nowej siedzibie Cricoteki.

Informacje o zwiedzaniu i aktualnej działalności Cricoteki można znaleźć na stronie www.news.cricoteka.pl

Projekt „Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora - Cricoteka” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Województwa Małopolskiego.

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie

30-527 Kraków, ul. Nadwiślańska 2-4
tel. 12/ 42-16-975, fax. 12/ 42-12-840
e-mail:

strona internetowa: www.news.cricoteka.pl

Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora:
ul. Sienna 7/5, 31-041 Kraków

Archiwum:
ul. Kanonicza 5, 31-002 Kraków
tel. 12/ 42-28-332
e-mail: