Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska na sportowo

Sport

Odkrywając Małopolskę, w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na piękno krajobrazu, liczne zabytki świadczące o bogatym dziedzictwie kulturowym regionu, a także wciąż żywe lokalne tradycje i obyczaje, pielęgnowane z wielkim pietyzmem od wieków. Zdecydowanie rzadziej postrzegamy Małopolskę jako miejsce szczególnie sprzyjające szeroko rozumianej kulturze fizycznej, uprawianiu większości dyscyplin sportowych, aktywnej rekreacji.

Oddaję do rąk państwa opracowanie, które powinno przybliżyć historię i współczesność sportowej Małopolski, ukazać liczne zbiorowe i indywidualne działania inspirowane potrzebą aktywności fizycznej, szlachetnej rywalizacji, odkrywaniem prawdziwych talentów.

Szczególne miejsce w przygotowanym wydawnictwie zajmuje sport dzieci i młodzieży. Zrozumienie znaczenia kultury fizycznej w wychowaniu młodych pokoleń, leżało u podstaw narodzin i rozwoju nowożytnego sportu w XIX stuleciu. W bieżącym roku uroczyście obchodziliśmy w Małopolsce Jubileusz 100 - lecia najstarszych na ziemiach polskich klubów sportowych Wisły i Cracovii.

Współcześnie, każdego roku tysiące młodych Małopolan aktywnie spędza swój wolny czas, uczestnicząc w różnorodnych zajęciach sportowych. Systematycznie rozszerza się liczba inicjatyw służących powszechnej rekreacji ruchowej, realizowanych przez działające w obszarze kultury fizycznej organizacje, oraz coraz liczniej, przez szkoły, w których uczy się młodzież.

Szczególną rolę w rozwoju i promocji kultury fizycznej w regionie pełni Województwo Małopolskie oraz samorządy gmin i powiatów.

Przykładem zaangażowania władz samorządowych jest finansowe wsparcie udzielane licznym przedsięwzięciom popularyzującym aktywność sportową mieszkańców, w tym szczególnie młodzieży. Dzięki inicjatywom samorządów, w Małopolsce, co roku przybywa pięknych i funkcjonalnych obiektów sportowych, służących całym rodzinom, bez względu na wiek i sprawność fizyczną.

Wydawnictwo zawiera szereg szczegółowych informacji, które pozwolą bliżej poznać sportową Małopolskę. Przede wszystkim jednak ukazuje środowisko społeczności lokalnych, które chcą promować aktywny i zdrowy styl życia, stwarzać szanse dla rozwoju sportowych talentów, w tradycji i dzisiejszych dokonaniach widzieć zobowiązanie na przyszłość.

MAREK NAWARA
Marszałek Województwa Małopolskiego