Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego

Biznes i gospodarka

Celem nagrody jest promowanie najlepszych przedsiębiorców z Małopolski oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami. Nagroda przyznawana jest w kategoriach: mikro przedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, duży przedsiębiorca. Nagroda przyznawana jest od 2009 roku.

Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Witold Kozłowski ma zaszczyt zaprosić przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania  kandydatur do Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2021.

Nagroda jest przyznawana, jako uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem  nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w naszym województwie.

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:

  1. mikro przedsiębiorca
  2. mały przedsiębiorca
  3. średni przedsiębiorca
  4. duży przedsiębiorca

Warunki, jakie winni spełniać kandydaci określa Regulamin Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego.

Laureaci Nagrody otrzymują statuetkę Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego i mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytuł „Laureat Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego w kategorii mikro przedsiębiorca / mały przedsiębiorca / średni przedsiębiorca / duży przedsiębiorca”.

Warunkiem kandydowania jest złożenie wniosku o przyznanie Nagrody w wersji papierowej i elektronicznej, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego w terminie do 30 czerwca 2021 roku.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego 2021” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Osoba do kontaktu:
Patrycja Krasińska, tel. 12 63 03 225, e-mail:

Strona projektu: www.malopolskanagrodagospodarcza.pl

Zobacz także: