Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Przedstawicielstwo Województwa Małopolskiego w Brukseli

czyli dzieciństwo Karola Wojtyły oczami młodego pokolenia

Konkurs plastyczny

Foto: Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, zaprasza młodzież polonijną z Belgii
do udziału w konkursie plastycznym z okazji 100. Rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

Praca powinna przedstawiać etap życia św. Jana Pawła II, który jest zgodny z wiekiem uczestnika  i może zostać wykonana dowolną techniką: malarstwo, grafika, rysunek, collage lub inne techniki na płaskim podłożu, o dowolnym formacie lub w technice elektronicznej.

W ramach Konkursu wyodrębnione zostały trzy kategorie wiekowe uczestników:

  • I kategoria: 6-7 lat;
  • II kategoria: 8-10 lat;
  • III kategoria: 11-15 lat;

Prace należy wysłać drogą elektroniczną w postaci plików .pdf, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi, na adres:

Termin nadsyłania prac upływa 16/10/2020 o godz. 18:00.

Uwaga: Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano spotkania „Klubu Małopolanina” w listopadzie 2020. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego.

Szukasz inspiracji? Odwiedź te strony internetowe:

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną na adres:

Regulamin, karta zgłoszeniowa oraz niezbędne Oświadczenia dostępne są tutuaj:

 

Bruksela - tygiel interesów, centrum zarządzania Unią Europejską, miejsce spotkań i krzyżowania się wpływów poszczególnych państw europejskich; źródło informacji o trendach politycznych, kierunkach rozwoju polityk, najnowszych decyzjach wpływających na życie wszystkich obywateli UE. To właśnie tu, u źródła prawodawstwa europejskiego, należy zabiegać o decyzje istotne z punktu widzenia własnych interesów, angażować się w projekty i przedsięwzięcia, które sprawiają, że Małopolska staje się łatwo rozpoznawalnym regionem w stolicy Unii Europejskiej a przez to - w całej Europie.

Utworzone 13 maja 2002 r. na podstawie uchwały nr XLII/474/02 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2002 roku, jako pierwsza reprezentacja polskiego regionu, Przedstawicielstwo Województwa Małopolskiego w Brukseli powstało z myślą, by promować interesy Małopolski w Brukseli. Ma ono za zadanie również wspierać władze lokalne, organizacje pozarządowe oraz podmioty prywatne w przystępowaniu do międzynarodowych projektów finansowanych ze środków UE. Wcześniejsze doświadczenia w zakresie kontaktów zagranicznych wykazały niezbicie, że najefektywniejszym sposobem pozyskiwania zagranicznych partnerów oraz funduszy potrzebnych do realizacji projektów jest stała obecność w stolicy Europy i tworzenie sieci bezpośrednich kontaktów. Pozostając w stałym kontakcie z Instytucjami Europejskimi oraz ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE, Przedstawicielstwo Województwa Małopolskiego w Brukseli zdobywa i przekazuje informacje na temat planowanych zmian w unijnej legislacji, unijnych programów i aktualnych wydarzeń w Brukseli.

  • informowanie o nowych aktach prawnych oraz o unijnych programach i funduszach
  • reprezentowanie interesów Województwa Małopolskiego w Brukseli
  • nawiązanie i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z instytucjami unijnymi i innymi zagranicznymi biurami regionalnymi
  • wyszukiwanie partnerów i możliwości pozyskiwania funduszy na realizację wspólnych projektów
  • tworzenie pozytywnego wizerunku i promocja Małopolski

Małopolska Region Brussels Office
Residence Palace - Centre de Presse International
rue de la Loi 155
1040 Bruxelles, Belgia

Tu jesteśmy:

Renata Jasiołek
Kierownik Zespołu
tel.: +32 2 513 79 98

Wojciech Łapiński
Specjalista ds. Europejskich
tel.: +32 2 502 70 14

Magdalena Ujejska
Specjalista ds. Europejskich
tel.: +32 2 513 97 26

Znajdź nas na Facebooku!